informácie +421905647954 / info@oreado.com
 

ONLINE predaj letiek

Podmienky prpravy osôb s obmedzenou mobilitou v leteckej dopravePreprava osôb so zníženou mobilitou sa v európskom vzdušnom priestore riadi smernicou EU č. 1107/2006. Podľa tejto smernice je pasažier povinný pri realizácii objednávky letenky u prepravnej leteckej spoločnosti, alebo v cestovnej kancelárií povinný nahlásiť príslušný stupeň mobility a požiadavku na prepravu imobilnej osoby.

Jednotlivé letecké spoločnosti majú rôzne počty sedadiel vyhradených pre prepravu osôb so zníženou mobilitou. V zásade platí, že letenku potvrdí letecká spoločnosť podľa počtu voľných, respektíve obsadených miest určených pre prepravu imobilných osôb nezávisle od počtu ostatných voľných respektíve obsadených miest v lietadle.

Táto informácia je dôležitá najmä pri objednávaní leteckých pobytových zájazdov v cestovných kanceláriách, kde zpravidla letenku vidíte až na letisku pred odletom. Je nevyhnutné náhlasenie stupňa mobility a požiadavku na prepravu imobilnej osoby už pri objednávke leteckého pobytového zájazdu v cestovnej kancelárii. Pri objednávke prostredníctvom online rezervačných systémoch predajcov leteniek túto informáciu s požiadavkou na prepravu uveďte do poznámky k objednávke. Pri následnom nástupe imobilných osôb do lietadla v deň odletu je platná iba letenka s vyznačeným stupňom mobility. Letecká spoločnosť vydá iba letenky v počte ktorý zodpovedá počtu vyhradených miest v lietadle. Letenkou bez vyznačeného stupňa mobility objednanou v cestovnej kancelárii spolu so zájazdom nebude umožnené imobilnej osobe nástup na palubu lietadla. Nesprávnym postupom pri objednávke leteckého pobytového zájazdu sa tak môže stať, že aj napriek riadne uhradenej výške ceny zakúpeného zájazdu lietadlo imobilnú osobu na palubu nevezme.

Najneskôr 48 hodín pred plánovaným odletom nevyhnutne informujte leteckú prepravnú spoločnosť, alebo cestovnú kanceláriu o požiadavke asistenčného letiskového servisu, ktorý jednotlivé letiská štandardne poskytujú.

 

Posúďte sami stupeň obmedzenia vašej mobility a nahláste ho už pri rezervácii vášho letu.
Medzinárodne platí sedem stupňov samohodnotenia:

STUPEŇ MOBILITY POSÚDENIE
WCHR
(wheelchair - ramp)
Pasažier môže prejs kratšiu vzdialenosť a stúpa po schodoch. Dokáže sa samostatne pohybovať po kabíne a zvláda výstup po schodoch do lietadla.

Je potrebné sprevádzať ho ku/ od lietadla.

WCHS
(wheelchair - steps)
Pasažier nedokáže výjsť po schodoch k lietadlu/ z lietadla, ale sa vie samostatne pohybovať v kabíne.
WCHC
(wheelchair - cabin seat)
Pasažier je kompletne imobilný a k jeho sedadlu v kabíne musí byť prevezený a odtiaľ vyzdvihnutý.
DEAF
(deaf - passenger)
Pasažier so sluchovým alebo sluchovým a rečovým postihnutím.
BLND
(blind passenger)
Pasažier so zrakovým postihnutím.
BLND/DEAF
(blind & deaf passenger)
Cestujúci so zrakovým a sluchovým postihnutím, ktorý sa dokáže pohybovať len s pomocou sprevádzajúcej osoby.
DPNA
(disabled passenger needing assistance)
Cestujúci s intelektuálnym a kognitívnym postihnutím, ktorý vyžaduje špeciálny asistenčný servis.

Letisko Milana Rastislava Štefánika bez bariér

Letiskový personál poskytuje zdravotne postihnutým osobám nevyhnutnú pomoc počnúc kontaktným miestom až po nástup do lietadla. Prosím adresujte Vašu žiadosť o pomoc prostredníctvom telefónu, umiestneného v prízemí odletového Terminálu A. Letisková hala Airport Bratislava je bezbariérová, nachádzajú sa tu prispôsobené toalety. K dispozícií sú aj invalidné vozíky na prepravu osôb so zníženou pohyblivosťou.  

Vienna International Airport bez bariér

Ak na letisko prídete, resp. vás privezú - vyzdvihnú, taxíkom alebo súkromným vozidlom, môžete využiť označené bezplatné parkovacie miesta na vystúpenie/ nastúpenie, prípadne naloženie/ vyloženie batožiny priamo pred vstupom do letiskovej haly. Bez bariér sa odtiaľ dostanete do odletovej aj príletovej haly. Pri Vašom príchode sa prosím prihláste/nahláste pri pulte označenom ako "Mobilitätsservice" a to v príletovej hale, alebo v  Termináli 3, alebo pri registračnom (check-in) pulte vašej leteckej spoločnosti. Ak na letisko prídete vlastným autom, máte k dispozícii označené parkovacie miesta pre zdravotne znevýhodnených.

Ak pri vjazde/ výjazde potrebujete pomoc, zavolajte pomocou tlačidla na výjazdovej rampe pokladničný personál, ktorý sa vám bude snažiť čo najrýchlejšie pomôcť!
Služba Apron Transfer ponúka imobilným a chorým osobám možnosť dopravy v špeciálne upravenom minibuse.
 
VÁCLAV HAVEL PRAGUE AIRPORT bez bariér

Pri zakúpení letenky, alebo pri odbavení je možné objednať služby pre hendikepovaných pasažierov. Viac informácií získate na telefónnom čísle ČSA: +420 22011 3393 alebo na čísle pražského letiska: +420 220011 6076

Hendikepované osoby majú parkovanie zdarma, v prípade, že patríte do tejto kategórie, zaparkujte vozidlo na ľubovolnom perkovisku (POZOR – parkovanie zdarama sa nevzťahuje na VIP parkovanie) – doporučujeme krytý a strážený parking C. Pred odjazdom je potrbné aby ste sa s parkovacím lístkom a preukazom ZŤP/P dostavili na Dispečingu parkovísk na prízemí Parkingu C, kde Vám bude vystavený nový parkovací lístok s voľným výjazdom z parkoviska.

(Podľa Smernice EÚ (EC) 1107/2006, letiská preberajú v rámci leteckej dopravy zodpovednosť za poskytovanie pomoci osobám s obmedzenou mobilitou (PRM).

Zdroj: www.viennaairport.com, www.airport-bratislava.sk, www.praha-letiste-vaclava-havla.cz, www.cls.cz