informácie +421905647954 / info@oreado.com
 

Často kladené otázky k turistickému ubytovaniu

Prehľad často kladených otázok súvisiacich s prenájmom turistických ubytovacích zariadení spolu s našimi odpoveďami Vám pomôže dozvedieť sa viac o našej činnosti a poskytovaných službách. Ak ste nenašli odpoveď na Vašu otázku v prípade potreby nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

Poskytuje Špecializovaná cestovná agentúra OREADO garanciu bezbariérovosti na ubytovacie zariadenia vo svojej ponuke?

Špecializovaná cestovná agentúra OREADO s.r.o. vyvíja činnosť smerujúcu k zabezpečeniu takej informácie a fotodokumentácie ponúkaných zariadení, aby klient sám posúdil vhodnosť prípadne nevhodnosť ich využiteľnosti pre svoje potreby s ohľadom na vlastné pohybové a zdravotné obmedzenie. Všetky ubytovacie zariadenia v našej Vlastnej ponuke sme osobne navštívili a preverili na bezbariérovosť. Garantujeme informáciu, ktorá sa vzťahuje na vybrané ubytovacie zariadenie v rozsahu textovej popisnej a fotodokumentačnej informácie. Rovnako tak garantujeme, že klient bude ubytovaný v ubytovacom zariadení podľa zvoleného stupňa bezbariérovosti, ktoré si vybral z našej ponuky, prípadne v rovnakom type zariadenia spĺňajúceho ten istý stupeň bezbariérovosti.

Máte ďalšie nezodpovedané otázky?

Neváhajte nás kontaktovať písomne na adrese info@oreado.com